ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
Project Taksin 41

              งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการซ่อมแซมส่วนต่างๆที่เสียหายจากอายุการใช้งาน หรือความเสื่อมสภาพของตัววัสดุเอง การจัดการวางพื้นที่ก็เป็นส่วนที่สำคัญ เราได้ใช้พื้นที่ของทั้งชั้น ของอาคารพาณิชย์แบบ 2 คูหา จัดการปรับปรุงซ่อมแซ่มส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ระเบียงด้านข้าง รวมทั้งงานปูพื้น ส่วนการออกแบบเราออกแบบในสไตล์ Modern-Contemporary งานกรูเสาและผนังเป็นไม้อัดแอชจีนลายตรงเว้นระยะช่องไฟพอสวยงาม ส่วนตู้ต่างๆก็เป็นงานปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนตสีขาว ส่วนเพดานจัดทำเป็นฝ้าหลุมจะได้ให้ความรู้สึกโปร่ง ผนังฝั่งโทรทัศน์เป็นตู้สำหรับใส่แผ่น DVD เต็มผนังเหมาะแก่คนชอบสะสม
Portfolio Townhome

Project Patra Villa 8
Project Patra Villa 6