ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
Design&Service

Design&Service

             ออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่งบ้าน ตกแต่งคอนโดมิเนียม ออกแบบชุดครัว 

            ในส่วนของการบริการออกแบบตกแต่งภายในของเรานั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัย เช่น คอนโดมิเนียม ทาน์วโฮม บ้านเดี่ยว อื่นๆ อีกทั้งความต้องการในรูปแบบและสไตล์การใชัชีวิตที่แต่งต่างกันไปไม่ว่าจะเป้นแนว Modern Contemporary chic และอีกหลากหลายสไตล์  จึงทำให้เราเราได้แบ่งขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการออกแบบกับทางเรา ทีมงานเราได้แบ่งขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

 

 

                            

Information Talking:

                                       หากคุณมีแผนในการตกแต่งภายใน หรือเพียงอยากปรับปรุง ตกแต่งพื้นที่เดิมให้มีพื้นที่ใช้สอยและDesignที่สวยงามทันสมัยมากขึ้นลองติดต่อมาพูดคุยกับทีม งานของเรา พร้อมรับบริการฟรีดังนี้

                                     If you have plan in decorating, renovating or just wonder how to gain fully utility and more novel of your space.  Contact us to get free advice and the following free service:

                        

                                   

Site Survey :

                       หากคุณไม่มีแบบแปลนขนาดพื้นที่ของคุณอยู่ในมือ เราพร้อมบริการวัดพื้นที่ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกสุดของขบวนการการออกแบบทีมงานของเราจะทำการไปสำรวจพื้นที่จริง พร้อมรับรายละเอียดความต้องการต่างๆ ถึงสิ่งที่ต้องการให้มีในพื้นที่ รูปแบบและสไตล์ที่ชอบ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และดำเนินการในขั้นตอนการออกแบบต่อไป

                     If you don’t have the plan of your space, we ready to Make a site survey measurement which is the first step in design process. Our design team will go to check your space and take all important  detail together with your requirement such as what you want to get in this space, design and style that  you prefer etc.in order to bring this information to proceed in the next design step.*

                          

                                     

Layout  Plan: 

                         นำพื้นที่จริงของคุณมาจัดทำ “แบบแปลนการจัดสรรพื้นที่”เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆตามการใช้งานจริง และยังสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของคุณ  Layout planจะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวที่จะมีขึ้น ทำให้ทราบว่าจะมีbuilt in และตกแต่งผนังที่ใดตรงไหนบ้าง มีการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวกี่ชิ้น และจัดวางอยู่ที่ใดบ้าง องค์ประกอบต่างๆเปรียบเหมือนการวางพื้นฐานการออกแบบ  ซึ่งมีความสำคัญมากต่อขั้นตอนการออกแบบต่อไป  เพราะถ้าเปรียบการออกแบบเป็นเรื่องของการทำให้เห็นรูปร่างหน้าตาของเฟอร์นิเจอร์ที่ชัดเจน  การจัดวาง layout ก็เป็นเรื่องของ function ว่าพื้นที่ตรงไหนจะใช้ทำอะไรและควรตกแต่งอย่างไร ซึ่งหากปราศจากการวาง layout ที่ดี และเหมาะสมแล้ว ก็ย่อมส่งผลให้การออกแบบพื้นที่นั้นๆ ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เปรียบเหมือนของที่มีความสวยงาม แต่กลับใช้งานได้ไม่เต็มที่ คือไม่ functionalไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร  ดังนั้นการใส่ใจในการจัดทำ layout plan ตั้งแต่แรกจะส่งผลถึงงานออกแบบที่สมบูรณ์ สวยงาม  และคุ้มค่าในภายหลังนั่นเอง

                      Making the Layout Plan which shows the allocation of your space in to different zone according to specific function respond with human behavior, comfortable and useful criteria.  In the plan will show you the position and quantity of built in furniture, wall decoration and home furniture. This layout composition is laying basic of design which has the great effect to the next step of design. Without the good layout planing, the project could not reach it perfect point even have the great artistic design. So we should take the layout plan in to consideration from the beginning in order to gain the perfect balance of artistic and functional design.

                               

                                     

Concept board :

                               จะเป็นหน้าตาโดยรวมของงาน design ให้คุณได้เห็นหน้าตางานออกแบบที่จัดเจนมากขึ้นควบคู่ไปกับ layout plan จากข้อมูลที่เราได้จากการพูดคุยกัน จะถูกกลั่นกรองและนำเสนอผ่านภาพจริงที่ใกล้เคียง เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ โทนสี และสไตล์การตกแต่ง   และใช้เป็นตัวแนะแนวทางในการออกแบบเพื่อยืนยันถึงความชอบ และไม่ชอบต่างๆก่อนที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการออกแบบจริง ทำให้แบบที่ดีไซน์ออกมาถูกต้องตรงกับความต้องการและความชอบของคุณมากที่สุด  ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทราบว่าชอบstyle ไหน หรืออยากให้รูปแบบการออกแบบเป็นอย่างไร concept board ก็เป็นเหมือนตัวช่วยทำให้คุณเห็นภาพคร่าวๆ ถึงรูปแบบ และสไตล์ต่างๆผ่านการนำเสนอ และแนะนำของมัณฑนากร มืออาชีพเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างสถาปัตยกรรม  พื้นที่ และ lifestyle ของคุณ

                         The information that we get from your first requirement will be present through the similar pictures together with the layout plan. The concept board will show you overall image about the color,pattern and style of design and work as guideline before we develop the next step correctly and accurately match  with your desire.

 

                                       อัตราค่าบริการตกแต่งภายในเบื้องต้นมีดังนี้

1. ค่าบริการวัดพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  3,000 บาท(ต่างจังหวัดมีค่าบริการเพิ่มเติม)

2. ค่าออกแบบคิดเป็นตารางเมตร    500-700 บาท ต่อตารารางเมตร(ราคาเริ่มต้นที่ 30,000 บาท ต่อ 1 Project)

3. ค่าบริการตกแต่งภายใน ในการประเมินราคานั้นทางเราจะใช้การคำนวนจากการใช้วัสดุจริง เพื่อให้ราคาสมเหตุสมผลในการคำนวนชิ้นส่วนไหนเหลือก็จะถูกนำไปคำนวนกับชิ้นงานใหม่ต่อไป

4.ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด ค่าเดินทางและค่าติดตั้งจะแยกออกจากค่าบริการตกแต่งภายใน

 

 

 

                                             ราคามาตราฐาน in & inch interior

       ทาง in&inch ได้นำเสนอราคาของงานตกแต่ง Built-in เป็นการเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจที่จะตกแต่งภายในได้ทราบถึงราคา เพื่อจะได้ประมาณราคาในงานตกแต่ง แต่ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากงานตกแต่งภายในจะมีราคาเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการใช้วัสดุและอุปกรณ์เป็นหลัก

       

1.ตู้สูง Built in ความสูง 2.4 ม. โครงไม้ยางแดงภายในกรุลามิเนตสีขาว หน้าบานย้อมสีธรรมชาติ ราคา 24,000 บ./ม.
  โครงไม้ยางแดงภายในกรุลามิเนตสีขาว  หน้าบานลามิเนต ราคา 27,000 บ./ม.
 

โครงไม้ยางแดงภายในกรุลามิเนตสีขาว หน้าบานสีพ่น Hi-Gloss

ราคา 29,000 บ./ม.
2.ตู้เตี้ยBuilt in ความสูง 1.2 ม. โครงไม้ยางแดงภายในกรุลามิเนตสีขาว หน้าบานย้อมสีธรรมชาติ ราคา 12,000 บ./ม.
  โครงไม้ยางแดงภายในกรุลามิเนตสีขาว  หน้าบานลามิเนต ราคา 14,000 บ./ม.
 

โครงไม้ยางแดงภายในกรุลามิเนตสีขาว หน้าบานสีพ่น Hi-Gloss

ราคา 16,000 บ./ม.
3.กรุผนังตกแต่ง  ความสูง 2.4 ม. โครงไม้ยางแดง หน้าบานย้อมสีธรรมชาติ ราคา 13,000 บ./ม.
  โครงไม้ยางแดง หน้าบานทำสีพ่น  TOA   ราคา 16,000 บ./ม.
4.ตู้พื้นครัวสูง82ซ.ม.ไม่รวม Top โครงไม้อัดประสาน ภายในกรุลามิเนตสีขาว หน้าบานไม้ทำสีธรรมชาติ ราคา 12,500 บ./ม.
  โครงไม้อัดประสาน ภายในกรุลามิเนตสีขาว หน้าบานปิดลามิเนต ราคา 13,000 บ./ม.
 

โครงไม้อัดประสานภายในกรุลามิเนตสีขาว หน้าบานสีพ่น Hi-Gloss 

ราคา 15,500 บ./ม.
5.ตู้แขวน   สูง 80 ซ.ม. โครงไม้อัดประสานภายในกรุลามิเนตสีขาว หน้าบานไม้ทำสีธรรมชาติ ราคา   10,000 บ./ม.
  โครงไม้อัดประสานภายในกรุลามิเนตสีขาว หน้าบานปิดลามิเนต ราคา  11,000 บ./ม.
  โครงไม้อัดประสานภายในกรุลามิเนตสีขาว หน้าบานสีพ่น Hi-Gloss ราคา  13,000 บ./ม.
6.งานไฟฟ้า ค่าติดตั้ง ไม่รวมอุปกรณ์  ราคา    400บ./จุด
7.งานฝ้า ฝ้าฉาบเรียบ เกรด A ราคา    500-600 บ./ม.
  ฝ้าฉาบเรียบ เกรด ทั่วไป ราคา    350-450 บ./ม.

 

*ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณเริ่มต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะงานหรือตามพื้นที่หน้างาน

   อุปกรณ์ภายใน Hafale หรือ เทียบเท่า

 

 
สำหรับต่างจังหวัดกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

บริษัท อินแอนด์อิ้นช์ อินทีเรีย จำกัด

572-574 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41

แขวง บางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กทม 10140

Tel:02-4768855 Fax 02-4683264

Mobile: 084-057-4265 จันทร์-เสาร์